Αρχείο | Μάιος 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΛ.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

Στις 2/5/2018 ο σύλλογος μας είχε την ευκαιρία να συζητήσει με μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου(Κόρινθος) για τον εθελοντισμό και την εκπαίδευση μέσα από την δράση των Κοινωνικών Φροντιστηρίων Κορίνθου. Υπήρξε ένας πολύ γόνιμος διάλογος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του Τμήματος κ. Δέσποινας Καρακατσάνη, την οποία ευχαριστούμε και με την οποία συζητήσαμε για περαιτέρω δράσεις στο μέλλον