Ποιοί Είμαστε

Βιογραφικά Εθελοντών Καθηγητών – Εκπαιδευτικών & Διοικητικού Προσωπικού Κοινωνικών Φροντιστηρίων

Α)Συνταξιούχοι Καθηγητές

Ανδρικόπουλος Βλάσιος : πτυχιούχος φυσικής , Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρυτής των Κοινωνικών Φροντιστηρίων Δήμου Κορίνθιων 2012.

Βούλγαρης Γρηγόριος: πτυχιούχος φυσικής , Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εθελοντής καθηγητής από την έναρξη λειτουργίας και διδάσκει φυσική Γ Λυκείου.

Κωνσταντίνου Νέστωρ: πτυχιούχος Μαθηματικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εθελοντής καθηγητής από την έναρξη λειτουργίας και διδάσκει μαθηματικά Β΄ και Γ ΄ Γυμνάσιου.

Τσεκουρά Σπυριδούλα : πτυχιούχος φυσικής , Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εθελόντρια καθηγήτρια από την έναρξη λειτουργίας και διδάσκει φυσική Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου .

Μπουσκούτα Γεωργία: πτυχιούχος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εθελόντρια καθηγήτρια από το 2012 και διδάσκει αρχαία Α΄ Λυκείου και Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου.

Χόικα Αικατερίνη: πτυχιούχος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εθελόντρια καθηγήτρια και διδάσκει από το 2015 Αρχαία και Λατινικά Γ΄ Λυκείου.

Β) Εθελοντές άνεργοι & μη εκπαιδευτικοί

Αντωνίου Σολομών: 1) πτυχιούχος μαθηματικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2) κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος PHD τμήματος μαθηματικής φυσικής Πανεπιστημίου BIRMINGHAM Μεγάλης Βρετανίας στην πυρηνική φυσική στοιχειωδών σωματιδίων. Διδάσκει από το 2013 μαθηματικά Α΄ και Γ΄ Λυκείου (γενικής παιδείας και κατεύθυνσης).

Νέγρη Μαρία: 1) πτυχιούχος ΤΕΙ Αθηνών: Διοικητικός Επιστήμων 2) κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση: Διοίκηση πολιτισμικών μονάδων και παιδαγωγική επάρκεια ΑΣΠΑΙΤΕ. α)Διδάσκει Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και β)παρέχει τις υπηρεσίες της για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών φροντιστηρίων από την έναρξη τους μέχρι και σήμερα.

Μαυρίδη Αικατερίνη: 1) πτυχιούχος Πληροφορικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2) κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση: Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα, διδάσκει από το 2012 στη Γ΄ Λυκείου Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον.

Αλεξοπούλου Παναγιώτα: πτυχιούχος Μαθηματικών Πανεπιστήμιου Πατρών, διδάσκει από το 2012 Α΄ Γυμνασίου, Γ΄ Λυκείου (κατεύθυνσης) και ΕΠΑΛ.

Κόρκας Αναστάσιος: πτυχιούχος Χημικός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάσκει από το 2013 χημεία Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου.

Χασκή Μαρία: 1) πτυχιούχος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2) κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση: «Κοινωνικές διακρίσεις, μετανάστευση και ιδιότητας του πολίτη» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Διδάσκει από το 2013 αρχαία, έκθεση & λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου.

Πετροπούλου Νάντια: πτυχιούχος Φιλοσοφικής του Πανεπιστήμιου Κρήτης, διδάσκει από το 2013 αρχαία Γ΄ Γυμνασίου, αρχαία Α΄ και Β΄ Λυκείου (κατεύθυνσης) και έκθεση Α΄ , Β΄, Γ΄ Λυκείου.

Μπουρδέκας Χάρης: πτυχιούχος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάσκει από το 2013 αρχαία & έκθεση Β΄, Γ΄ Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου.

Γεωργίου Βίκυ: πτυχιούχος Φιλολογίας Πανεπιστήμιου Κρήτης, διδάσκει από το 2013 , έκθεση Β΄ & Γ’ Λυκείου.

Νούτσος Παναγιώτης: πτυχιούχος μαθηματικών Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, διδάσκει από το 2013 Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου.

Σκούρτης Κωνσταντίνος: πτυχιούχος φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, διδάσκει από το 2013 φυσική γενικής παιδείας και κατεύθυνσης Α΄, Β΄ Γ΄ Λυκείου και ηλεκτρολογία.

Μπίζτα Αναστασία: πτυχιούχος του τμήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» Πανεπιστημίου Πειραιά, διδάσκει από το 2013 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ΄ Λυκείου.

Καλλά Μαρία – Παυλίνα : 1) πτυχιούχος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών 2) κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Υπολογιστικά Μαθηματικά 3) υποψήφια διδάκτωρ στην σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, διδάσκει από το 2014 Γ΄ Γυμνασίου & Β΄ – Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης.

Καράμπελα Μαρία : 1) πτυχιούχος Χημικός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2) κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών, διδάσκει από το 2014 χημεία Α΄ & Β΄ Λυκείου.

Βλάχου Ουρανία : πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , διδάσκει από το 2014 αρχαία Α΄ & Β΄ Γυμνασίου.

Καραμπίνη Ιωάννα : πτυχιούχος Ιστορίας και Εθνολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης , διδάσκει από το 2014 έκθεση Γ΄ Λυκείου.

Κόλλια Ελένη : πτυχιούχος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διδάσκει από το 2014 λατινικά Γ΄ Λυκείου.

Λυκίδη Σταυρούλα : 1) πτυχιούχος Φιλολογίας τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών 2) κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος των Επιστημών Αγωγής «Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδακτική τις Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας» , διδάσκει από το 2014 αρχαία Α΄& Β΄ Γυμνασίου και έκθεση Α΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου.

Μαυρίδη Παρασκευή : πτυχιούχος Παιδαγωγικών τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διδάσκει από το 2014 έκθεση Γ΄ Λυκείου.

Πέτρου Αικατερίνη : 1) πτυχιούχος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου 2) κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην «Μεθοδολογία κριτικής και έκθεσης των ιστορικών πηγών» του τμήματος Ιστορίας, διδάσκει από το 2014 αρχαία Α΄ Γυμνασίου , έκθεση Α΄ , Γ΄ Γυμνασίου & Γ΄ Λυκείου και ιστορία Γ΄ Λυκείου.

Πυλιάνου Φωτεινή : πτυχιούχος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών , διδάσκει από το 2014 έκθεση Β΄ Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου.

Στέφα Αγγελική : πτυχιούχος Φιλολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , διδάσκει από το 2014 αρχαία Γ΄ Λυκείου.

Γεωργίου Μαργαρίτα : πτυχιούχος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών , διδάσκει από το 2014 Β΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου & Β΄ Λυκείου μαθηματικά κατεύθυνσης.

Ευθυμίου Σοφία : πτυχιούχος Μαθηματικών Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , διδάσκει από το 2014 Β΄& Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης.

Κόλλιας Κωνσταντίνος : πτυχιούχος Μαθηματικών πανεπιστημίου Πατρών , διδάσκει Α΄ & Β΄ Λυκείου μαθηματικά.

Γλυκοφρύδη Αλεξάνδρα : 1) πτυχιούχος Βιολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2) κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου , διδάσκει από το 2014 βιολογία Γ΄ Λυκείου γενικής παιδείας & κατεύθυνσης.

Παπακυριακοπούλου Νάνσυ : πτυχιούχος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, διδάσκει από το 2014 φυσική Α΄ & Β΄ Λυκείου γενικής παιδείας και κατεύθυνσης.

Δημογέροντα Κλειώ : 1) πτυχιούχος Βιολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2) κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην «Οικολογία, εξέλιξη και διαχείριση περιβάλλοντος», διδάσκει από το 2015 βιολογία Γ΄ Λυκείου.

Θεοδώρου Γεώργιος : πτυχιούχος Φυσικής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκει από το 2015 φυσική κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου.

Βλαχάκη Βίβιαν : 1) πτυχιούχος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2) κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στις «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην γλώσσα και τα κείμενα – ειδίκευση κλασικών σπουδών» , διδάσκει από το 2015 αρχαία Β΄ Γυμνασίου.

Βλάσση Πολυξένη : πτυχιούχος Φιλολογίας τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διδάσκει από το 2015 αρχαία Γ΄ Γυμνασίου.

Σκούφη Αφροδίτη – Μαρία : πτυχιούχος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, διδάσκει από το 2015 έκθεση Β΄ Γυμνασίου.

Τόσκα Χαρά : πτυχιούχος Φιλολογίας τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διδάσκει από το 2015 έκθεση Β΄ Λυκείου.

Χίντζιος Δημήτριος : πτυχιούχος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών, διδάσκει από το 2015 μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου & Γ΄ Λυκείου κατεύθυνση.

Ψυχάρη Ευαγγελία : πτυχιούχος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διδάσκει από το 2015 φυσική Β΄ Γυμνασίου.

Παπαδοπούλου Αναστασίου : πτυχιούχος Παιδαγωγικών τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, διδάσκει από το 2015 αρχαία & έκθεση Α΄ Γυμνασίου.

Κουρεμένου Κανέλλα : 1) πτυχιούχος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών 2) παρακολουθεί μαθήματα στο μεταπτυχιακό τμήμα χημείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Διδακτική χημείας & νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες», διδάσκει από το 2015 μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου.

Ξέρα Κωνσταντίνα : πτυχιούχος Χημικός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και δίδαξε χημεία Α΄,Β΄& Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης.

Γ) Γραμματεία

Αυγουστή Ντόρα : Βρεφοκόμος – Νηπιοκόμος κάτοχος E.C.D.L. εθελόντρια γραμματέας από το 2014 παρέχει γραμματειακή υποστήριξη και την απαραίτητη μηχανοργάνωση για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών μας φροντιστηρίων.

Σχολιάστε

Αφήστε μια απάντηση